Печатна Реклама

Меню за предлаганите мелби и сладоледи в AVALON Garden..

Менюто е ламинирано за да може с маркер да се нанесе ръчно цената, като по този начин може да се корегира при обевяване на промоции, или корекции по други съображения...

X